Download

Declarația de participare pe propria răspundere (conține și Acordul părintelui / tutorelui legal pentru participarea unui minor).

La momentul ridicării kitului de participare trebuie sa aveți la Dvs. Cartea de Identitate. Pentru a fi cât mai operativi, va rugam sa aduceți Declarația semnata. Un număr limitat de Declarații vor fi disponibile și la fata locului.

Kitul poate fi ridicat și de altcineva; aceasta trebuie sa se identifice și sa prezinte declarația semnata în original de concurentul pentru care ridica kitul.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close